Koulutusalat

Ajoneuvo- ja kuljetusala (3)
Arkkitehtuuri ja rakentaminen (4)
Asiakaspalvelu, sihteeri- ja toimistotyö (40)
Biologia ja maantiede (3)
Elintarvikeala ja biotekniikka (4)
Filosofia, psykologia ja teologia (3)
Graafinen ja viestintätekniikka (8)
Hallinto ja johtaminen (207)
Henkilöstön kehittäminen (66)
Julkinen hallinto (53)
Kansalais- ja järjestökoulutus (7)
Kauneudenhoitoala (1)
Kielikoulutus (1)
Kiinteistö- ja kunnossapitoala (13)
Kone-, metalli- ja energiatekniikka (4)
Kulttuuri ja kirjallisuus (5)
Liiketalous ja kauppa (64)
Liikunta ja urheilu (6)
Luonto- ja ympäristöala (4)
Maa-, metsä- ja puutarhatalous (4)
Maahanmuuttajakoulutus (1)
Majoitus-, matkailu- ja ravitsemusala (1)
Markkinointi ja myynti (40)
Muu koulutus (74)
Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet (98)
Opetus- ja kasvatustyö (7)
Projektikoulutus (2)
Prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka (4)
Sosiaali- ja terveysala (9)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (8)
Talous ja laskentatoimi (167)
Tieto- ja tietoliikennetekniikka (32)
Tietojenkäsittely (24)
Tietokoneen ajokortti (2)
Tilastointi ja tilastotiede (6)
Työsuojelu (17)
Vapaa-aika- ja nuorisotyö (2)
Vartiointi-, palo-, pelastus- ja sotilasala (5)
Viestintä- ja informaatioala (27)
Yleissivistävä koulutus (8)
Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus (15)
Yrityksen liiketoimintaosaaminen (66)
Yritysvalmennus (69)
Yritysyhteistyö ja verkostoituminen (64)

Koulutusalat joissa ei ole tällä hetkellä kursseja

Farmasia ja muu lääkehuolto sekä tekniset terveyspalvelut
Fysiikka ja kemia sekä geo-, avaruus- ja tähtitieteet
Historia ja arkeologia
Kalatalous ja kalastus
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut sekä puhdistus
Kuvataide
Käsi- ja taideteollisuus sekä käden taidot
Matematiikka ja luonnontieteet
Musiikki
Politiikka ja yhteiskuntatieteet
Teatteri ja tanssi
Tekstiili- ja vaatetusala
Tuotanto- ja materiaalitoiminnot
Vienti ja kansainvälistyminen