< Palaa

Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet


Oikeustieteen opiskelija perehtyy Suomen oikeudelliseen järjestelmään, julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin oikeudenaloihin sekä oikeuden yleistieteisiin. Oikeustieteilijöitä työllistävät ennen kaikkea oikeuslaitos, valtionhallinto, asianajotoiminta ja elinkeinoelämä.

Tulevat Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
Uusi saavutettavuusdirektiivi käytännössä Helsinki
Ajankohtaista tietosuoja-asetuksesta Helsinki
Fiksumpia hankintoja ja parempia käytäntöjä - hyödynnä hankintalain mahdollisuudet! Helsinki
Henkilökohtaiset päättämisperusteet - työntekijästä johtuva työsuhteen päättäminen Helsinki
Julkisten hankintojen ABC - hankintayksiköille Helsinki
Julkisten hankintojen ABC - yrityksille Yritysakatemia Organisaation kotisivu 29.9.2020 Helsinki
Julkisten hankintojen hankintasopimukset Helsinki
Julkisten hankintojen hankintasopimukset - livewebinaari Yritysakatemia Organisaation kotisivu 15.9.2020 Helsinki
Julkisten hankintojen oikeustapaukset 27.8.2020 Helsinki
Julkisten hankintojen syventävä koulutus tarjoajille Helsinki
Jälleenmyyntisopimukset - mistä on kyse? Helsinki
Kansainvälisen kaupan sopimusehdot ja riskienhallinta Helsinki
Kansainväliset sopimukset Helsinki
Kartellikielto ja muut kilpailuoikeuden perusteet Helsinki
Kestävät ja vastuulliset julkiset hankinnat Yritysakatemia Organisaation kotisivu 20.8.2020 Helsinki
Kiinteistönvälittäjän koulutusohjelma Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kiinteistönvälittäjän koulutusohjelma (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto, KiAT Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto, KiAT (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan oikeudet ja velvollisuudet etämyynnissä Helsinki
Menesty markkinoinnissa! Sosiaalinen media ja juridiikka Helsinki
Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa Yritysakatemia Organisaation kotisivu 6.10.2020 Helsinki
Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa - livewebinaari Yritysakatemia Organisaation kotisivu 1.9.2020 Helsinki
Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissal Helsinki
Oikeudenkäyntipäivä 1 - miten valmistautua oikeudenkäyntiriskiin? Helsinki
Palkanlaskijan tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Paremmaksi neuvottelijaksi! Helsinki
Taloushallinnon ammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tavaramerkkilain kokonaisuudistus - mikä on tavaramerkki ja miten se voidaan rekisteröidä? Helsinki
Tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittely Helsinki
Tilaajavastuulaki ja uudistuva rakentamisen tiedonantovelvollisuus Yritysakatemia Organisaation kotisivu Helsinki
Tilaajavastuulaki, rakentamisen ilmoittamisvelvollisuudet ja ulkomaisen työvoiman käyttö Helsinki
Työelämän tietosuoja pähkinänkuoressa Helsinki
Työlainsäädännön muutokset Helsinki
Työntekijästä johtuva työsuhteen päättäminen Helsinki
Työntekijästä johtuva työsuhteen päättäminen - livewebinaari Yritysakatemia Organisaation kotisivu 9.9.2020 Helsinki
Työsuhdeasiat tutuksi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Työsuhteen ABC Helsinki
Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen ja käyttö Helsinki
Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus Helsinki
Webinaari: Julkisten hankintojen jatkokurssi I - yritysten ja tarjousten vertailu - vaiheet käytännössä Helsinki
Webinaari: Julkisten hankintojen jatkokurssi II; Paras hinta-laatusuhde Helsinki
Webinaari: Miten teen suorahankinnan laillisesti? Helsinki
Webinaari: Miten tuen paikallisuutta hankinnoilla? Helsinki
Webinaari: Rakennusurakoiden julkinen hankinta - erityiskysymyksiä Helsinki
Webinaari: Työnantajavelvoitteet poikkeusoloissa Helsinki
Webinaari: Vaikuttavat ja innovatiiviset hankinnat Helsinki
Webinaari: Yhteiskunta- ja ympäristövastuulliset hankinnat Helsinki
Yrityksen velvollisuudet yhteistoimintaneuvotteluissa Helsinki
Yrityksen velvollisuudet yhteistoimintaneuvotteluissa - livewebinaari Yritysakatemia Organisaation kotisivu 10.9.2020 Helsinki
Yritystoiminnan merkittävimmät juridiset riskit Helsinki