< Palaa

Talous ja laskentatoimi


Laskentatoimi on yrityksen ohjausjärjestelmään kuuluvaa toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa kuvaavia arvo- ja määrälukuja sekä laatia niiden perusteella raportteja ja laskelmia. Laskentatoimen tuottamia tietoja käyttävät esim. yrityksen johto, luotonantajat ja julkinen valta.

Tulevat Talous ja laskentatoimi kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
Vuosiloma ja lomapalkka 2020 Helsinki
Arvonlisäveron vähennysoikeus, laskutussäännökset ja ajankohtaiset kysymykset Helsinki
Arvonlisäverotuksen perusteet Helsinki
Ennakkoperintä 2018 ja palkkahallinnon vuodenvaihde Helsinki
Henkilöstö investointina Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöassistentin tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöhallinnon kokonaisuus tutuksi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöjohtamisen tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstön sitouttaminen ja palkitseminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Henkilöstöpäällikön tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
HR liiketoiminnan kumppanina Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Integroitu kampanjasuunnittelu Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Intrastat- sisäkaupan tilastointi Suomessa Helsinki
Johtamisen erikoisammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Johtamisen erikoisammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kannattavuuslaskenta ja budjetointi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus Helsinki
Kansallinen tulorekisteri KATRE Helsinki
Kassavirtalaskelmat Helsinki
Kirjanpidon perusteet Helsinki
Kirjanpidon perusteet Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kirjanpidon perusteet (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kirjanpitäjän tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Kirjanpitäjän tutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Konsernitilinpäätöksen perusteet Helsinki
Konsernitilinpäätös Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Laatujärjestelmä yrityksen työkaluna Helsinki
Loman ansainta ja lomapalkan laskenta Helsinki
Matka- ja kululaskujen verotuskäytäntö Ajantieto Oy Organisaation kotisivu Helsinki
Merkonomi, talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Merkonomi, talous- ja toimistopalvelujen osaamisala (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Miten tulkitsen tasetta ja tuloslaskelmaa Helsinki
Organisaation johtamisjärjestelmänä laatu Yritysakatemia Organisaation kotisivu 31.3.2020 Helsinki
Osa-aikatyö palkkahallinnossa Helsinki
Osakeyhtiön veroilmoituksen laatiminen 2018 Helsinki
Ostoreskontran perusteet Helsinki
Palkanlaskennan perusteet Helsinki
Palkanlaskennan perusteet -verkkokurssi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Palkanlaskijan tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Palkanlaskijan tutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Palkitsemisjärjestelmät työpaikalla ? tulos- ja voittopalkkiojärjestelmät sekä muut edut Helsinki
Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2020 Helsinki
Palkkahallinnon vuodenvaihde ja vuoden 2019 muutokset verotukseen ja ilmoittamiseen Helsinki
Rahoitus- ja sijoitustoiminta Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Reskontrat taloushallinnossa ja arvonlisäverotuksen perusteet Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Sijoituspalvelututkinto (APV1) -verkkokoulutus Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Strategisen johtamisen pelikenttä Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Syventävät rahoitus- ja investointilaskelmat Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouden perusteet Helsinki
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talousanalyysi Helsinki
Taloushallinnon ammattitutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Taloushallinnon ammattitutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouslaskelmat ja tilinpäätösanalyysi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouspäällikön tutkinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Talouspäällikön tutkinto (Oulu) Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tehokurssi arvonlisäverotuksesta Helsinki
Tilinpäätöksen laadinta käytännönläheisesti esimerkkien avulla Helsinki
Tilinpäätöksen laatiminen Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tilinpäätöksen perusteet Helsinki
Tilinpäätös- ja verosuunnittelu Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Tilinpäätöstietojen päivitys ja tilinpäätöksen tekninen laadinta Helsinki
Tullaus nyt ja jatkossa Helsinki
Tulorekisteri Helsinki
Tutkimukset markkinoinnissa Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Työmatka ja kustannusten korvaukset Helsinki
Työsuhdeasiat tutuksi Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Uusi työaikalaki - työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vaihtevat työajat Helsinki
Uusi työaikalaki ja vuosilomalain muutokset - työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vuosilomalain lisävapaapäivät Helsinki
Vaativat tilanteet palkanlaskennassa - uusi työaikalaki ja vuosilomalain muutokset 2019 Helsinki
Vuosiloma ja lomapalkka 2020 Yritysakatemia Organisaation kotisivu 12.3.2020 Helsinki
Vuosilomalain muutokset 2019 ja vuosiloma tulorekisteri-ilmoituksissa Helsinki
Yleishyödyllisten yhteisöjen kirjanpito ja tilinpäätös Helsinki
Yrittäjän talous ja hallinto Markkinointi-instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa - tullilainsäädäntö ja tullausmenettelyt viennissä ja tuonnissa Helsinki
Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa - Vienti- ja tuontimenettelyt, Brexit ja kauppasodat Yritysakatemia Organisaation kotisivu 18.3.2020 Helsinki
Yritystalouden perusteet Helsinki
Älykäs tilinpäätösanalyysi - miten tunnistan kriisiyrityksen ennen muita Helsinki

Menneet kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
Osakeyhtiön veroilmoituksen laatiminen 2017 Yritysakatemia Organisaation kotisivu 6.3.2018 Helsinki