< Palaa

Politiikka ja yhteiskuntatieteet


Yhteiskuntatieteissä tutkitaan yhteiskuntaa eri näkökulmista ja opiskelija voi suuntautua esimerkiksi poliittisiin, taloudellisiin tai sosiaalisiin kysymyksiin. Suuntautumisesta riippumatta yhteiskuntatieteilijät ovat koulututtuja etsimään ja analysoimaan tärkeiden päätösten takana olevaa informaatiota.

Tulevat Politiikka ja yhteiskuntatieteet kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta

Ei tulevia kursseja tällä hetkellä