< Palaa

Vapaa-aika- ja nuorisotyö


Nuoriso-ohjaaja ohjaa erilaisia harrastusryhmiä, liikuntaa sekä kulttuuri-, luonto- ja elämystoimintaa. Työn tavoitteena on tukea nuorten kasvua, ehkäistä syrjäytymistä sekä opettaa kansalaisvalmiuksia ja elämänhallinnan taitoja. Vapaa-aikatoimintaan suuntautuneet voivat työskennellä myös lasten, aikuisten ja vanhusten parissa. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat työskentelevät yleensä kuntien, seurakuntien ja järjestöjen palveluksessa nuorisotalojen ja -kahviloiden, kerhojen, tapahtumien ja työpajojen ohjaajina. He voivat sijoittua myös hallintotehtäviin tai järjestöjen tiedotus- ja koulutustehtäviin. Työpaikkoja on myös vapaa-ajan- ja elämyspalveluyrityksissä, lastenkodeissa sekä hoito- ja kuntoutuslaitoksissa.

Tulevat Vapaa-aika- ja nuorisotyö kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
Lasten ja nuorten käytöspulmien kohtaaminen Suomen Psykologinen Instituutti Organisaation kotisivu Helsinki
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus Helsinki