< Palaa

Prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka


Alan koulutus antaa monipuoliset perusvalmiudet prosessi-, kemian ja materiaalitekniikan ammatteihin. Puu- ja pintakäsittelyalan osaamista tarvitaan uudisrakentamisessa, kiinteistöjen ylläpidossa ja tuotantotoiminnassa. Prosessiteollisuuden perustutkinto antaa valmiudet toimia tuotannossa käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä. Perustutkinnon suorittanut laborantti ottaa näytteitä, valmistaa liuoksia ja osaa tehdä analyysejä erilaisista näytteistä.

Tulevat Prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
AEL Energy Manager -koulutusohjelma AEL Organisaation kotisivu Helsinki
Alkusammutuskortti AS1 -koulutus, Espoo, 19.1.2018 Alertum Oy Organisaation kotisivu 19.1.2018 Espoo
Alkusammutuskortti AS1 -koulutus, Espoo, 23.02.2017 Alertum Oy Organisaation kotisivu Espoo
GC-MS: Laitteiston laadussapito ja ongelmanratkaisu AEL Organisaation kotisivu Helsinki
GC/MS - käyttäjän perustiedot ja -taidot AEL Organisaation kotisivu Helsinki
Höyryturbiinikoulutus AEL Organisaation kotisivu 6.3.2018 Helsinki
Koesuunnittelu ja tulosten analysointi tilastollisilla menetelmillä AEL Organisaation kotisivu Helsinki
Kunnossapidon ammattitutkinto AEL Organisaation kotisivu Helsinki
LC-MS: Menetelmän kehitys ja validointi AEL Organisaation kotisivu Helsinki
Levy- ja kuorirakenteiden FEM-suunnittelu AEL Organisaation kotisivu 30.11.2018 Helsinki
Muoviputken pusku- ja sähköhitsaus, Helsinki AEL Organisaation kotisivu 28.11.2017 Helsinki
Nostot ja nostoapuvälineiden tarkastajan pätevöintikoulutus AEL Organisaation kotisivu 23.1.2018 Helsinki
Validoi hyvin AEL Organisaation kotisivu Helsinki
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto, koneenhoitaja- ja alikonemestarikoulutus (Kouvola) AEL Organisaation kotisivu Helsinki
Ympäristömelun hallinta AEL Organisaation kotisivu Helsinki

Menneet kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
Big Data ja Teollinen Internet - teoriasta käytäntöön AEL Organisaation kotisivu 21.5.2015 Helsinki
Bioenergia ja jätteenpoltto AEL Organisaation kotisivu 28.1.2015 Helsinki
Ensiavun peruskurssi EA1, 16h Alertum Oy Organisaation kotisivu 10.12.2015 Espoo
GMP (Good Manufacturing Practice) AEL Organisaation kotisivu 30.9.2015 Helsinki
Hydrauliikka 5, MOOG - servoventtiilit AEL Organisaation kotisivu 27.4.2015 Helsinki
Höyry- ja lauhdeputket AEL Organisaation kotisivu 3.6.2015 Helsinki
ISO 9001/14001:2015 DIS Standardit muuttuvat - varaudu ajoissa AEL Organisaation kotisivu 28.5.2015 Helsinki
Jauhemaisten ja rakeisten aineiden käsittely AEL Organisaation kotisivu 4.2.2015 Helsinki
Kansainvälinen hitsausinsinööri IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikko IWT-koulutus, verkkokoulutus ja online Helsinki/Oulu/Turku AEL Organisaation kotisivu 3.8.2017 Helsinki
Kartongin teräpäällystyksen hallinta AEL Organisaation kotisivu 25.2.2015 Helsinki
Kartonkipäivät 2015 AEL Organisaation kotisivu 20.9.2017 Helsinki
Kemikaalien luokitus, merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet - CLP-asetus AEL Organisaation kotisivu 25.3.2015 Helsinki
Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö AEL Organisaation kotisivu 6.5.2015 Helsinki
Korroosio, sen esto ja hallinta prosessiteollisuudessa AEL Organisaation kotisivu 4.3.2015 Helsinki
Käytännön virtaustekniikka AEL Organisaation kotisivu 7.10.2015 Helsinki
Laadunvarmistus laboratoriossa 1 - laatujärjestelmät, auditoinnit ja dokumentointi AEL Organisaation kotisivu 22.9.2015 Helsinki
Laadunvarmistus laboratoriossa 2 - toiminnan sujuvuus, kalibroinnit ja tulosten laatu AEL Organisaation kotisivu 20.10.2015 Helsinki
Laboratoriolaitteiden kalibrointi ja laadussapito AEL Organisaation kotisivu 2.6.2015 Helsinki
Laboratorion Excel-sovellukset AEL Organisaation kotisivu 3.3.2015 Helsinki
Laboratorion turvallisuus AEL Organisaation kotisivu 19.5.2015 Helsinki
Laboratorion vaativa jätehuolto AEL Organisaation kotisivu 2.6.2015 Helsinki
Laitoksen käyttövarmuus, riskienhallinta ja kunnossapidon konseptit (WCM 2) AEL Organisaation kotisivu 24.10.2017 Helsinki
Liuos- ja seoslaskut kemian laboratoriossa AEL Organisaation kotisivu 9.6.2015 Helsinki
Optimointi kone- ja rakennesuunnittelussa AEL Organisaation kotisivu 16.5.2017 Helsinki
Painelaitteet 2015 - viimeistä tietoa: Refresh Your Expertise AEL Organisaation kotisivu 14.4.2015 Helsinki
Painelaitteiden käytön ja kunnon valvonta 2017 AEL Organisaation kotisivu 8.11.2017 Helsinki
Palavat nesteet ja kaasut (vastuuhenkilöille) AEL Organisaation kotisivu 16.4.2015 Helsinki
Paperi- ja kartonkikoneen kemia AEL Organisaation kotisivu 22.4.2015 Helsinki
Paperi- ja kartonkikoneen kuivan pään toiminnot AEL Organisaation kotisivu 18.11.2015 Helsinki
Paperi- ja kartonkikoneen märän pään toiminnot AEL Organisaation kotisivu 27.10.2015 Helsinki
Paperi- ja kartonkikoneen puristinosan hallinta AEL Organisaation kotisivu 6.5.2015 Helsinki
Paperikoneen formeriosan hallinta AEL Organisaation kotisivu 27.5.2015 Helsinki
Paperin ja kartongin arkkileikkaus AEL Organisaation kotisivu 5.3.2015 Helsinki
Paperin ja kartongin pituusleikkaus AEL Organisaation kotisivu 4.3.2015 Helsinki
Paperin ja kartongin raaka-aineiden käsittely AEL Organisaation kotisivu 20.4.2015 Helsinki
Paperitehtaan höyry- ja lauhdejärjestelmät AEL Organisaation kotisivu 7.10.2015 Helsinki
Paperiteollisuuden ammattitutkinto AEL Organisaation kotisivu 28.9.2015 Helsinki
Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto AEL Organisaation kotisivu 28.9.2015 Helsinki
Prosessihygienian päivät AEL Organisaation kotisivu 18.3.2015 Helsinki
Prosessiteollisuuden perustutkinto, biotekniikan osaamisala AEL Organisaation kotisivu 18.5.2015 Helsinki
Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemiantekniikan osaamisala AEL Organisaation kotisivu 18.5.2015 Helsinki
Prosessiteollisuuden perustutkinto, levyteollisuuden osaamisala AEL Organisaation kotisivu 11.5.2015 Helsinki
Prosessiteollisuuden perustutkinto, paperiteollisuuden osaamisala AEL Organisaation kotisivu 18.5.2015 Helsinki
Prosessiteollisuuden perustutkinto, sahateollisuuden osaamisala AEL Organisaation kotisivu 4.5.2015 Helsinki
Prosessiventtiilit AEL Organisaation kotisivu 22.4.2015 Helsinki
Pumppausprosessin suunnittelu -workshop AEL Organisaation kotisivu 10.3.2015 Helsinki
Päästöt ja energiatehokkuus, voimalaitoksen käyttäjien jatkokoulutus AEL Organisaation kotisivu 24.3.2015 Helsinki
Sellun valkaisun merkitys sellutehtaan kannattavuudessa AEL Organisaation kotisivu 22.1.2015 Helsinki
Sellutehtaan kuitulinja AEL Organisaation kotisivu 13.4.2015 Helsinki
Teollisuusputkistot - suunnittelu ja valmistus AEL Organisaation kotisivu 25.4.2017 Helsinki
Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi vastuuhenkilöille AEL Organisaation kotisivu 21.1.2015 Helsinki
Tuotekehitys Medical Device & In Vitro Diagnostics -yrityksissä AEL Organisaation kotisivu 26.5.2015 Helsinki
Turbiinikoulutus 1 AEL Organisaation kotisivu 27.1.2015 Helsinki
Turbiinikoulutus 2 AEL Organisaation kotisivu 17.3.2015 Helsinki
Turbiinikoulutus 3 AEL Organisaation kotisivu 21.4.2015 Helsinki
TUTKINTO-INFO AEL Organisaation kotisivu 15.4.2015 Helsinki
Työnopastuksen perustaidot ja menetelmät AEL Organisaation kotisivu 13.4.2015 Helsinki
Validointi teollisuudessa 2017 AEL Organisaation kotisivu 7.11.2017 Helsinki
Vesi- ja viemärilaitosten instrumentoinnin huolto AEL Organisaation kotisivu 3.3.2015 Helsinki
Vikaantuminen ja kunnossapidon menetelmät (WCM 1) Seminaari AEL Organisaation kotisivu 20.9.2017 Helsinki
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto, koneenhoitaja- ja alikonemestarikoulutus, AEL Oulu AEL Organisaation kotisivu 28.4.2015 Helsinki
Voimalaitosten vesienkäsittely, vesikemia, vesien valmistus AEL Organisaation kotisivu 4.2.2015 Helsinki
Yrityksen laatuasiantuntijan tietopaketti AEL Organisaation kotisivu 21.4.2015 Helsinki