< Palaa

Fysiikka ja kemia sekä geo-, avaruus- ja tähtitieteet


Fysiikka tutkii kokeellisin ja teoreettisin menetelmin luonnonilmiöitä ja etsii niissä ilmeneviä yleispäteviä lainalaisuuksia. Fysiikan alalla voi erikoistua esimerkiksi teoreettiseen fysiikkaan, soveltavaan fysiikkaan, elektroniikkaan, materiaalitieteeseen tai biofysiikkaan. Fysiikkaan suuntautuneen maisterin työtehtäviä ovat suunnittelu, tutkimus, tutkimusmenetelmien kehittäminen, tuotekehitys, markkinointi, johtaminen ja koulutus. Työpaikkoja on teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa, korkean teknologian, informaatioteknologian ja elektroniikka-alan yrityksissä, valtionhallinnossa sekä terveydenhuoltoalan laitoksissa esimerkiksi sairaalafyysikkona.

Kemia tutkii aineiden rakennetta, koostumusta, ominaisuuksia, valmistusta ja keskinäisiä reaktioita. Kemian alalla on monia erikoistumismahdollisuuksia, esimerkiksi kemisti, tutkija, laboratoriopäällikkö, tuotekehityspäällikkö tai sairaalakemisti. Työpaikkoja on erityisesti teollisuusyrityksissä, terveydenhuollossa, ympäristölaboratorioissa, ympäristöministeriössä, elintarvikevirastossa, tullilaboratoriossa ja yliopistoissa.

Tulevat Fysiikka ja kemia sekä geo-, avaruus- ja tähtitieteet kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta

Ei tulevia kursseja tällä hetkellä