< Palaa

Matematiikka ja luonnontieteet


Matematiikka jaotellaan usein teoreettiseen ja sovellettuun matematiikkaan. Teoreettinen matematiikka keskittyy abstrakteihin teorioihin. Sen sijaan sovelletussa matematiikassa mallinnetaan matematiikan avulla erilaisia ilmiöitä. Matematiikkaa opiskellut voi työskennellä tutkijana, opettajana, suunnittelijana, hallintotehtävissä tai elinkeinoelämän mallinnus- ja laskentatehtävissä. Työpaikkoja on tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, korkean teknologian teollisuudessa, vakuutusyhtiöissä, pankeissa, rahoitusalalla ja tietotekniikan yrityksissä.

Tulevat Matematiikka ja luonnontieteet kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta

Ei tulevia kursseja tällä hetkellä


Menneet kurssit ja koulutukset:

Nimi Organisaatio Ajankohta Paikkakunta
AutoCAD-peruskurssi AEL Organisaation kotisivu 29.1.2019 Helsinki
Termodynamiikka voimalaitoksella - pääprosessien laskentaharjoituksia AEL Organisaation kotisivu 27.11.2018 Helsinki