Tulityökortti Lappeenranta

http://www.accconsulting.fi/tulityokortti

Järjestäjä: Acc Consulting Oy
Järjestetään: 8.10.2019
Osoite: Lappeenranta, 53100 Lappeenranta
Kuvaus: Mikä on tulityötä?

Tulityössä toteutuu samanaikaisesti kaksi eri ehtoa:
Työssä on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä.

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Kuka tarvitsee tulityökortin?

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.

Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.
Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.
Kattotulityön tekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. Myös kattotulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti.

Tulitöitä tilaavat yritykset määrittelevät tulityövartijalta vaadittavan koulutuksen omissa tulityösuunnitelmissaan.

Vastuullisia henkilöitä

Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat suojeluohjeet edellyttävät, että jokaisen tulitöiden kanssa tekemiseen joutuvan on tiedettävä, miten tulityöt tehdään turvallisesti. Tulitöihin liittyvät tehtävät jaetaan tulityöluvassa, tilaajan ja urakoitsijan välisen sopimuksen mukaisesti. www.accconsulting.fi
Hintatiedot: 120 EUR + 9,40 EUR kortti + ALV 24%
Opetuskieli: Suomi
Kurssin sivu: www.kurssihaku.fi/kurssit-ja-koulutus/tulityokortti-lappeenranta/181568
QR Code generator

kurssihaku.fi - Suuntana osaamiseen

©Positive Productions Oy