TIETY - Tietotyötutkinnon kouluttajakoulutus

http://www.tieke.fi/tuotteet_ja_palvelut/tieken_tutkinnot/tiety-tietotyotutkinto/kouluttajakoulutus/

Järjestäjä: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Järjestetään:
Osoite: Salomonkatu 17 A 10. krs, 00100 Helsinki
Kuvaus: TIETY-tutkinnon kouluttajakoulutuksen tavoitteena on ohjata kouluttajia suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkinnon koulutusta. Koulutuksen aikana tutustutaan TIETY-tutkinnon sisältöihin ja toimintamalleihin, suunnitellaan koulutuksen kohderyhmiä ja sisältöjä organisaation näkökulmasta sekä tuotetaan opetusmateriaalia eri käyttötarkoituksiin.

Kouluttajakoulutus on TIEKEn järjestämää ja se on tarkoitettu tutkinnon kouluttamisesta kiinnostuneille henkilöille. Kouluttajakoulutus kehittää yhteisöllisen verkko-opetuksen järjestämisessä tarvittavia taitoja ja soveltuu siksi myös muille, kuin TIETY-tutkinnon kouluttajille.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

- Suunnitellaan koulutustilanteita ja tutkinnon näyttökokeiden järjestämistä
- Työstetään sisältöjä ja oppimateriaalia
- Kehitetään opettajien verkko-opetustaitoja ja valmiuksia ohjata opiskeluprosessia
- Pohditaan erilaisia oppimistyylejä ja erilaisia oppijoita opetuksessa
- Opetellaan uusia keinoja teknologian soveltamiseen opetuksessa ja kehitetään uusia ratkaisuja
- Tarkastellaan työelämän muutoksia - teknologinen ja organisatorinen muutos erilaisissa kohderyhmissä
- Tunnistetaan verkostoituneen työtavan hyötyjä ja ongelmia
- Tutustutaan TIEKEn Materiaalipankkiin

Ohjaajien ja osallistujien vuorovaikutus ja verkostoituminen ovat oleellinen osa koulutusta.


Koulutus koostuu neljästä lähipäivästä 24.-25.3., 15.4. ja 20.5. sekä niiden välisestä ohjatusta verkkotyöskentelystä ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen kokonaiskesto on n. 2 kk.

Lisätietoja saat osoitteesta: tutkinnot(at)tieke.fi
Opetuskieli: Suomi
Kurssin sivu: www.kurssihaku.fi/kurssit-ja-koulutus/tiety--tietotyotutkinnon-kouluttajakoulutus/163665
QR Code generator

kurssihaku.fi - Suuntana osaamiseen

©Positive Productions Oy