< Palaa

Alertum Oy tiedottaa: Alertum Oy:n koulutustarjonta laajenee Museotyöntekijän turvaperehdytyksellä)


21.5.2015

http://alr001-site.softalent.com/museotyontekijan-turvaperehdytys

Alertum Oy tarjoaa laajaa palveluvalikoimaa kulttuuriperinnön suojeluun sekä museoturvallisuuteen. Monipuolinen yhteistyö ja kumppanuus turvallisuuden ylläpidossa on erityisen tärkeää palvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä.


Alertum Oy haluaa kehittää toimintaansa ja tarjota ratkaisuja asiakkaiden arjen haasteisiin. Yhden päivän kestävä Museotyöntekijän turvaperehdytys on tarkoitettu museoissa näyttelyvalvonta- ja asiakaspalvelutyötä tekeville.

Tavoitteena on luoda edellytykset turvalliselle toiminnalle ja laadukkaalle asiakaspalvelulle. Koulutus soveltuu niin uusille työntekijöille kuin alalla jo pidempää olleille ja on kestoltaan yhden päivän (8 oppituntia).

Koulutuksen tarkempaan sisältöön voi tutustua Alertum Oy:n verkkosivuilla.

Alertum Oy järjestää myös neljän päivän mittaista NVT -koulutusta eli Näyttelyvalvonnan turvallisuuskoulutusta. Näyttelyturvallisuuden hallinnan peruskoulutus vastaa Näyttelyiden valtiontakuulautakunnan vaatimukseen näyttelyalueen henkilövalvonnasta rikosturvallisuuden osalta. Koulutuksen kokonaissuoritus oikeuttaa NVT ? Näyttelyvalvojan tutkintoon.