TIETURVA 1 -KURSSIN SISÄLTÖ

  • pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä
  • tienpitäjän velvoitteet ja vastuut
  • tiellä työskentelyn ehdot
  • tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat
  • turvallisuuden varmistaminen liikenteen järjestelyillä
  • turvallisuus työkoneen kuljettamisessa
  • varautuminen onnettomuustilanteisiin
  • työturvallisuustehtävät rakentamisessa
  • tentti

Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Tieturvakortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Kurssilla on myös mahdollista suorittaa ammattipätevyys. Tieturva 1 kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa Tieturva 2 -pätevyys, joka on ensisijaisesti suunnattu työnjohtajille, suunnittelijoille ja vastuullisille viranomaisille.